Reparatie tarieven

Diagnose van storing
 - Bij materiaal verbruik > € 40,00 wordt eerst contact opgenomen voor prijsopgave
 - Herinstalleren drivers indien deze de oorzaak zijn van de storing
 - Installeren van microsoft Windows service packs & hotfixes indien noodzakelijk
 - oude data wordt op nieuwe harddisk veiliggesteld in een back-up directory(old PC)
 - E-mail wordt op verzoek opnieuw ingesteld mits cliënt gegevens beschikbaar stelt 
 - Twist computers is nimmer aansprakelijk voor verlies van data!
 - Twist computers is nimmer verantwoordelijk voor niet functioneren van additionele software
 - Twist computers is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud op de harddisk

Standaard reparatie per uur: € 50,00


Toeslagen
Spoedtarief toeslag: € 75,00
Pickup & return service: € 50,00
 - op afspraak loskoppelen en ophalen defecte apparatuur
 - na reparatie terugbrengen en aankoppelen gerepareerde apparatuur